Βερανζέρου 1 (6ος όροφος) Πλατεία Κάνιγγος - Αθήνα 10677

+30 210 3809847 info@sfaira.org

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

constructions

Η Διοίκηση της σφαιρα αποφάσισε τη δυναμική επέκταση της εταιρίας στις αγορές Αραβικών χωρών. Η εταιρία ακολουθεί στρατηγικές κινήσεις ανάπτυξης και  προβαίνει σε ενέργειες συναντήσεων και συζητήσεων με μεγάλους ομίλους για την ανάληψη τεχνικών έργων και μελετών.