Βερανζέρου 1 (6ος όροφος) Πλατεία Κάνιγγος - Αθήνα 10677

+30 210 3809847 info@sfaira.org

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Η τεχνική εταιρία σφαιρα παρέχει τη δυνατότητα να μελετήσει και κατασκευάσει κτιριακά έργα σε οικόπεδα ή γήπεδα που διαθέτει ή που διαθέτουν οι πελάτες της.
Η σχεδίαση και μελέτη αυτών γίνονται βάση των εξειδικευμένων  αναγκών  των μελλοντικών χρηστών και τις επιθυμίες τους. Τα σχέδια παραμένουν όπως και σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει υψηλής ποιότητας και σχεδίασης βάση των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
Αν ζητηθεί υπάρχει δυνατότητα να προταθούν λύσεις και καινοτόμες ιδέες διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου, οργάνωση κήπου και επιλογή του χώρου/χώρων στάθμευσης. Τα μελλοντικά κτίρια όπως και τα αποπερατωμένα και τα υπό κατασκευή κτίρια της σφαιρα είναι κτίσματα με κύριο γνώρισμα την σύγχρονη αρχιτεκτονική σχεδίαση των εσωτερικών και των κοινόχρηστων χώρων, όπου επιλέγεται η καταλληλότερη  χρήση των νέων τεχνολογιών με δυνατότητες προσαρμογής ανάλογα με τις επιθυμίες του μελλοντικού αγοραστή-χρήστη.