Βερανζέρου 1 (6ος όροφος) Πλατεία Κάνιγγος - Αθήνα 10677

+30 210 3809847 info@sfaira.org

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η σφαιρα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Το μελετητικό προσωπικό απαρτίζεται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ηλεκτρολόγους-μηχανολόγους-πολιτικούς-χημικούς μηχανικούς, με εμπειρία στην κατασκευή, ώστε να σχεδιάζουν και εκπονούν μελέτες εφαρμογής με ακρίβεια χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά και τεχνολογίες αιχμής.
Τα κυριότερα πεδία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αφορούν:

  • Οδεύσεις καλωδιώσεων ισχύος σε μεταλλικές σχάρες βιομηχανικού τύπου, υπόγεια ή εναέρια με χρήση κατάλληλων καλωδιώσεων, ώστε να διασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο μόνωσης και πτώσης τάσης.
  • Διαστασιολόγηση ηλεκτρολογικών πινάκων παντός τύπου, π.χ. τύπου συναρμολογούμενου πεδίου, ντουλάπες, επίτοιχοι, αυτοματισμού, κυψέλες Μέσης Τάσης κτλ.
  • Μελέτη βραχυκυκλωμάτων, πτώσης τάσης και επιλεκτικότητας του ηλεκτρολογικού υλικού.
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα νέα πρότυπα και κανονισμό (HD384) και ειδικών προδιαγραφών, όπως διαμερισματοποίηση form4b, metal clad στη Μέση Τάση, ΙΡxx κτλ.
  • Μελέτη Δομημένης καλωδίωσης, χρήση οπτικών ινών, ασύρματες ζεύξεις και υλοποίηση κατάλληλης τοπολογίας για δίκτυα φωνής-δεδομένων σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Μελέτη και εγκατάσταση αντλιών, σωληνώσεων και μεταλλικές κατασκευές για διάφορα έργα στη βιομηχανία.

 

symboyloi1